Radio Luisteren Keistad RadioKeistad Radio

De reden waarom Keistad Radio niet

doorging met het DAB+ initiatief

Bron: Totaal TV
De internetconsultatie over de vergunningsvoorwaarden die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) aan geïnteresseerde kleine commerciële omroepen hebben gesteld, moet volgens diverse belanghebbenden worden aangepast. Diverse kleine commerciële omroepen, belangenvereniging van kleine commerciële omroep KCRO en zenderexploitant Radio Netwerk Nederland hebben openbaar hun bedenkingen kenbaar gemaakt. Wijzigingen Uit de ingezonden reacties op de internetconsultatie komen meerdere pijnpunten binnen door EZK voorgestelde vergunningsvoorwaarden naar voren. Het kunnen uitzenden van het gelijke programma via meerdere uitzendrasters (allotments) zou mogelijk moeten worden. EZK stelt voor dat kleine commerciële omroepen wel uitzendvergunningen voor meerdere allotments aanvragen, maar dienen wel op elk allotment een afwijkend programma uit te zenden. Verder zijn er bedenkingen over minimale indoordekking van het signaal. Hierdoor moeten meer zenders binnen een allotment worden ingezet. Dit maakt de kosten voor deelnemende omroepen binnen een allotment hoger. Dit te meer omdat RDI in de voorgestelde voorwaarden stelt dat het maximale zendvermogen 1 kW mag zijn. Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland stelt voor om het maximale vermogen naar 5 kW te verhogen. En zo zijn er nog meerdere punten voor wijziging in de definitieve voorwaarden voorgesteld. Ook wordt gewezen dat uit de afgelopen jaren experimenteel uitzenden via lokaal DAB+ - zelfs met veel minder regels en voorwaarden – blijkt dat dit geen winstgevend maar juist een verliesgevende exploitatie is. Afwachten Voor kleine commerciële omroepen breekt nu na het sluiten van de internetconsultatie een tijd aan waarin het geduldig moet wachten op mogelijke wijzigingen die EZK en RDI doorvoeren met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden. Voor kleine commerciële omroepen die op dit moment al via lokaal DAB+ uitzenden en dit in de toekomst willen blijven doen, gaat de tijd dringen. Zij moeten de huidige DAB+ uitzendingen op 31 augustus staken. Het is nog maar de vraag of de uitzendingen vanaf 1 september kunnen worden voortgezet met een nieuwe uitzendvergunning. De kans dat dit bij veel kleine commerciële omroepen gaat lukken is klein, zo laten diverse marktpartijen in een reactie aan Totaal TV weten. Conclusie We wisten dat DAB+ vergunningen per 31-08-2024 zouden worden herzien en niemand kon ons verzekeren dat een verlenging een reële mogelijk kon zijn. Er zou dus een flinke investering nodig zijn welke na onze optie rond 2022/2023 voor een DAB+ frequentie mogelijk na 31 augustus als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. Aan sponcoren is dit niet “te verkopen” en dezen blijven beschikbaar wanneer vergunningen voor tenminste 5 jaar zouden worden afgegeven met betere/sterkere ontvangst van DAB+ regiogerichte zenders. Immers. zijn vele zenders vaak niet/slecht te ontvangen binnenshuis enz. Diverse onderzoeken wijzen ook nog eens uit dat de belangstelling van luisteraars voor DAB+ nog steeds zeer beperkt is. Niet voor niets stoppen vele radio’s op DAB+. We pakken dit initiatief mogelijk weer op wanneer een zendvergunning voor tenminste een termijn van 5 jaar kan worden gerealiseerd. Een radio (via DAB+) heeft minstens 1 tot 2 jaar nodig om populariteit/ luisteraars te vergaren en daarna heb je dan in ieder geval nog 3 jaar om uit de kosten te komen en een verantwoorde exploitatie mogelijk te maken.
Keistad-Radio.nl
Radio Luisteren Keistad RadioKeistad Radio
De internetconsultatie over de vergunningsvoorwaarden die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en toezichthouder Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) aan geïnteresseerde kleine commerciële omroepen hebben gesteld, moet volgens diverse belanghebbenden worden aangepast. Diverse kleine commerciële omroepen, belangenvereniging van kleine commerciële omroep KCRO en zenderexploitant Radio Netwerk Nederland hebben openbaar hun bedenkingen kenbaar gemaakt. Wijzigingen Uit de ingezonden reacties op de internetconsultatie komen meerdere pijnpunten binnen door EZK voorgestelde vergunningsvoorwaarden naar voren. Het kunnen uitzenden van het gelijke programma via meerdere uitzendrasters (allotments) zou mogelijk moeten worden. EZK stelt voor dat kleine commerciële omroepen wel uitzendvergunningen voor meerdere allotments aanvragen, maar dienen wel op elk allotment een afwijkend programma uit te zenden. Verder zijn er bedenkingen over minimale indoordekking van het signaal. Hierdoor moeten meer zenders binnen een allotment worden ingezet. Dit maakt de kosten voor deelnemende omroepen binnen een allotment hoger. Dit te meer omdat RDI in de voorgestelde voorwaarden stelt dat het maximale zendvermogen 1 kW mag zijn. Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland stelt voor om het maximale vermogen naar 5 kW te verhogen. En zo zijn er nog meerdere punten voor wijziging in de definitieve voorwaarden voorgesteld. Ook wordt gewezen dat uit de afgelopen jaren experimenteel uitzenden via lokaal DAB+ - zelfs met veel minder regels en voorwaarden – blijkt dat dit geen winstgevend maar juist een verliesgevende exploitatie is. Afwachten Voor kleine commerciële omroepen breekt nu na het sluiten van de internetconsultatie een tijd aan waarin het geduldig moet wachten op mogelijke wijzigingen die EZK en RDI doorvoeren met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden. Voor kleine commerciële omroepen die op dit moment al via lokaal DAB+ uitzenden en dit in de toekomst willen blijven doen, gaat de tijd dringen. Zij moeten de huidige DAB+ uitzendingen op 31 augustus staken. Het is nog maar de vraag of de uitzendingen vanaf 1 september kunnen worden voortgezet met een nieuwe uitzendvergunning. De kans dat dit bij veel kleine commerciële omroepen gaat lukken is klein, zo laten diverse marktpartijen in een reactie aan Totaal TV weten. Conclusie We wisten dat DAB+ vergunningen per 31-08-2024 zouden worden herzien en niemand kon ons verzekeren dat een verlenging een reële mogelijk kon zijn. Er zou dus een flinke investering nodig zijn welke na onze optie rond 2022/2023 voor een DAB+ frequentie mogelijk na 31 augustus als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. Aan sponcoren is dit niet “te verkopen” en dezen blijven beschikbaar wanneer vergunningen voor tenminste 5 jaar zouden worden afgegeven met betere/sterkere ontvangst van DAB+ regiogerichte zenders. Immers, zijn vele zenders vaak niet/slecht te ontvangen binnenshuis enz. Diverse onderzoeken wijzen ook nog eens uit dat de belangstelling van luisteraars voor DAB+ nog steeds zeer beperkt is. Niet voor niets stoppen vele radio’s op DAB+. We pakken dit initiatief mogelijk weer op wanneer een zendvergunning voor tenminste een termijn van 5 jaar kan worden gerealiseerd. Een radio (via DAB+) heeft minstens 1 tot 2 jaar nodig om populariteit/luisteraars te vergaren en daarna heb je dan in ieder geval nog 3 jaar om uit de kosten te komen en een verantwoorde exploitatie mogelijk te maken.
De reden waarom Keistad Radio niet doorging met het DAB+ initiatief
Bron: Totaal TV